Црква и остале верске заједнице и процес евроинтеграција у Србији

Децембар 19, 2013

ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ:

Центар за стратешке пројекте организује Јавну дебату на тему “ Црква и остале верске заједнице и процес евроинтеграција у Србији”

На Јавној дебати активно ће учествовати релевантни представници цркава и верских заједница као што је Српска православна црква, Католичка црква у Србији, Исламска заједница у Србији, Јеврејска заједница у Србији као и представници канцеларије за Европске интеграције.

Основна идеја организовања ове дебате, јесте сагледавање односа верских начела са модерним европским ставовима.

Желели бисмо да у дебати сагледамо улогу верских заједница у процесу придруживања Србије Европској унији. Та улога сигурно да није мала и неважна тренутно у нашем друштву као и у времену које је пред нама. Свако од нас са својих позиција рада и стварања мора да допринесе што бржем уласку Србије у ЕУ, па тако и црква и верске заједнице које битишу на нашем простору.

Такође на овом скупу би требало да се одговори на питање шта повезује цркве и верске заједнице у Србији са европском идејом.

Постоји ли могућност да универзалне идеје савременог европског друштва буду уједно и тачке приближавања различитих конфесија у нашој земљи.

С обзиром да тежимо што бржем уласку Србије у Европској унији, постоји могућност и губљења сопственог идентитета. Због тога је потребно стално упоређивати српски идентитет спрам европског идентитета, и ту је улога Српске православне цркве незаменљива и врло битна.

Кроз ову дебату бићемо у прилици и да сазнамо које су то препреке на путу ка Европској унији из угла цркава и верских заједница.

Такође, потребно је јасно истакнути допринос цркава и верских заједница у Србији на путу ка Европским интеграцијама.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА:

Србија на путу ка статусу кандидата за чланство у Европској Унији у наредном периоду суочиће се са неколико крупних и историјских питања. Прво питање је везано за духовну слободу и права.

Овим пројектом показаћемо да Европа није само економски простор са законима и заједничким институцијама, него изнад свега да она представља културну и духовну реалност.

Српска православна црква не треба да буде спољни посматрач процеса европских интеграција већ православна традиција треба да да властити допринос развоју простора уједињене Европе.

Теолози и теоретичари друштвених процеса разликују се у оцени духовног карактера Европске уније. Међу њима се налазе како они који сматрају да се ЕУ све више претвара у заједницу грађана, па до оних који мисле да колективни идентитети као што су религија и нација не могу да буду остављени по страни.

Такође,неопходно је тренутно сагледавање места и улоге цркава и верских заједница на тлу Србије, јер цркве су важан фактор друштвеног развоја и свака религија има своју друштвену улогу.

Овом дебатом јасно би се истакао став различитих конфесија по питању уласка Србије у Европску унију.

ЦИЉНА ГРУПА КОЈОЈ ЈЕ ПРОЈЕКАТ НАМЕЊЕН:

Овај пројекат обухвата све друштвене групе.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ НАКОН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

1. Боља обавештеност јавног мњења о односима цркве и верских заједница у односу на европско друштво и његове вредности.

2. Јаснија представа о улози цркве и верских заједница у процесу ЕУ интеграција.

3. Боља перцепција о утицају цркве и верских заједница на сам процесс уласка Србије у ЕУ.

ДАТУМ МЕСТО ОДРЖАВАЊА ТРИБИНЕ:

07.11.2013. У 19:00 Часова,

Привредне Коморе Србије (Теразије 23, 2. спрат)

Predsednik

Radivoj Dabić

O Centru za strateške projekte

CENTAR ZA STRATEŠKE PROJEKTE je nevladino i neprofitno udruženje građana koje (polazeći od principa demokratije i civilnog društva) radi na aktivnom ostvarenju ciljeva i zadataka od najšireg značaja za zajednicu. Politički i ideološki nezavisna organizacija, nastala sa ciljem najšireg strateškog delovanja u raznim oblastima društvenog života.

PODELITE OVU STRANU