Пројекат: ТРИБИНЕ


Децембар 21, 2013

Кратак опис пројекта

Организовани криминал и корупција представљају најсложенију и најопаснију врсту криминала у сваком друштву и једну од највећих претњи савременом човечанству. У тешком периоду транзиције у коме се Србија нашла, корупција и организовани криминал су достигли свој максимум. Ситуација после деведесетих година се није битно променила, може се рећи и да се погоршала, што због постојања фактора који погодују развоју ове врсте криминала, што због тога што се овај проблем годинама решавао последично. Ова велика битка не може бити препуштена само државним органима, већ за његово искорењивање мора бити укључена цела друштвена заједница. Управо један од фактора који погодују овој врсти криминала јесте чињеница да је друштво овај проблем прихватило као непроменљив. Нажалост посебно осећење апатије постоји код младих. У друштву као да постоји размишљање да је ову врсту криминала немогуће искоренити и да се због тога не вреди ни борити. Због предходно наведеног, Центар за стратешке пројекте организује „ТРИБИНЕ“ на којој би будући млади стручњаци као и сви заинтересовани могли да се едукују и кроз активну дускусију спознају важност своје улоге у борби против организованог криминала и корупције. Прва „ТРИБИНА“ биће информативног карактера и биће почетак континуиране едукације друштва но њиховој улози у борби против организованог криминала и корупције.

Само заједничким и превентивним деловањем друштва и државних органа организовани криминал и корупција постаће сенка тамне прошлости Србије.

Опис проблема

Организовани криминал и корупција задиру у све сфере друштва, уништавају животе, и причињавају велику материјалну штету, продукују и подстичу и друге врсте криминала, узрокују осећање страха и безнађа и нарушавају интегритет и углед државних институција и државе у целини.

Њихов рапидан раст подстичу бројни фактори који постоје у Србији , а од посебног утицаја су следећи: сиромаштво, висок степен незапослености, структура власништва и својинска трансформација, корупција, геотранзитни положај земље, непримењивање или селективно примењивање прописа и свест друштва да је ова врста криминала стално и непромењиво стање. Једна од великих препрека сузбијања ове врсте криминала јесте што друштво није упознато са његовим појавним облицима и што у највећем броју случајева не увиђа да је његова жртва. У прилог иде и чињеница да у друштву постоји низак степен безбедносне културе и опште размишљање да су за сузбијање криминала задужени искључиво државни органи. Обзиром да се предвиђа даљи раст организованог криминала и корупције, његово сузбијање не треба препустити само државним органима, већ се треба укључити шира друштвена заједница. Само заједничким проактивним деловањем и међународном сарадњом може се искоренити ова болест савременог друштва.

Аналитички извештај УН-а из прошле године управо говори о перцепцији људи о проблему корупције.

Чињеница да су људи свесни распрострањености овог проблема, представља добру полазну основу за њихово даље укључивање у борбу против корупције.

Истраживања УН-а о проблему организованог криминала која су објављена прошле године такође негативно оцењује и наводи Србију као један велики транзит који омогућава нелегалан промет оружија, наркотика, трговину људима итд. Решавање проблема организованог криминала и корупције у Србији не представља само национални циљ, већ и међународни.

Корисници пројекта

Корисници пројекта су првенствено млади будући стручњаци односно студенти факултета друштвених наука, као о сви заинтересовани без обзира на занимање и старосну границу.

Циљеви пројекта

Општи циљ је едукација и боља обавештеност друштва о појавним облицима организованог криминала и корупције и о улози друштва и државних органа у сузбијању ове врсте криминала.

Остали циљеви су:

-Развијање проактивног приступа у борби против организованог криминала и корупције;

-Едукација будућих младих стручњака;

-Јачање сарадње између државних органа и цивилног друштва;

-Допринос остварењу Националне стратегије за сузбијање организованог криминала;

-Интерактивно учествовање младих у дискусијама са експертима који се баве овом проблематиком;

-Промовисање резултата остварених у борби против организованог криминала;

-Развијање потенцијала цивилног друштва за пружање доприноса у борби против организованог криминала.

Активности

-Организација простора

-Одабир тема за дискусију ( појавни облици организованог криминала и корупције, фактори који погодују развоју ове врсте криминала, веза између организованог криминала и корупције, улога друштва у сузбијању ове врсте криминала итд)

-Одабир предавача

-Укључивање Медија

Центар за Стратешке Пројекте

PODELITE OVU STRANU