Пројекат: Регионална конференција младих о суочавању с прошлошћу

Децембар 21, 2013

У променама које су настале на просторима региона млади су значајна популација која се суочава са низом изазова и проблема.О низу питања који заокупљују пажњу, превашодно о питањима која се тичу прошлости и сукоба у региону, своје мишљење даће представници студената са одговарајућих факултета као што су Правни Факултет, Факултет Политичких наука, Филозофски факултет и др. На основу критичког дијалога, истраживачког новинарства и других метода међу младима дошло би се још прецизније до сазнања која су то спорна питања која вуку последице до данас. Млади ће на основу ове конференције, доћи до превазилажења проблема, несугласица и нетолоранције. На овај начин директно ћемо помоћи младима да сами стекну мишљење о сукобима на овим просторима, а не да мас-медији формирају њихове ставове.

Циљна група и број људи који ће имати користи од планираног пројекта

Пројекат би обухватио младе из региона. Представници младих би били студенти са одређених факултета региона као циљна група.

Центар за Стратешке Пројекте

PODELITE OVU STRANU