IX ЕЦПД ГЛОБАЛНИ ФОРУМ МЛАДИХ


Новембар 08, 2021

Свет се суочава са вишеструким кризама, које су међусобно повезане. Здравствена криза је у интеракцији са еколошким кризама проузрокованим климатским променама, губитком биодиверзитета и загађењем, што доводи и до економских и друштвених криза. Са економске стране, морамо трансформисати енергетске системе који покрецу́

суочавамо са растуц́ом незапосленошц́у, повец́ањем екстремног богатства док не успевамо да се позабавимо сиромаштвом, растуц́ом моц́ мултинационалних корпорација вођених профитом. Друштвено се суочавамо са неуспехом поверења и поузданости, фрагментацијом и губитком друштвене кохезије, неуспехом у постизању родне равноправности, занемаривањем маргинализованих група и манипулацијом од стране нових медија. Све ово изражава фундаменталне пропусте у етици, вредностима, моралу и духовности.

Управо су ово биле теме IX Глобалног форума младих у организацији Европског центра за мир и развој Универзитета Уједињених нација, одржаног од 23-24. октобра 2021 године у Шкупштини града Београда. На Форуму је учествовао и председник Управног одбора Центра за стратешке пројекте Александар Божовић, који је имао запажено излагање на тему „Паралеле проблема Косова и Метохије и Нагорно Карабаха“ у оквиру сесије намењене економији и безбедности, којој је Божовић био и модератор.

PODELITE OVU STRANU